SAL7769, Act: R°102.1 (235 of 776)
Search Act
previous | next
Act R°102.1  
Act
Date: 1482-10-26

Transcription

2019-11-09 by Walter Winnelinckx
It(em) pauwels de cuype(re) die als gesworen(e) vanden metssers/
ambachte bynne(n) loven(e) hadde doen ontslaen alsulken scep/
den voirs(creven) ambachte toebehoiren(de) als arnt vanden zijpe molde(r)/
te hev(er)le hadde doen beslaen mette(n) rechte van heverle/
daer af dat den dach van rechte op heden als ten/
naesten v(er)streken(e) daghe diende heeft hem op heden/
teghen den voirs(creven) arnde te rechte gep(re)senteert inde/
banc voer meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) daer de/
voirs(creven) arnt niet en compareerde cor(am) o(mn)ibus scabinis/
dempt(is) abs(oloens) boxho(r)en oct(obris) xxvi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator