SAL7769, Act: R°102.2 (236 of 776)
Search Act
previous | next
Act R°102.2  
Act
Date: 1482-10-26

Transcription

2019-11-23 by Walter Winnelinckx
It(em) want peter bailge als geleyt na der stad recht va(n)/
loven(e) tot allen den goeden have en(de) erve jouffr(ouwe) katline(n)/
wilen horekens wed(uwe) jans wilen vanden hove voer zeke(re)/
geloften van waerscape hem bijd(er) voirs(creven) jouffr(ouwe) katlinen/
geloeft van eene(n) huyse gelegen inde ledichstrate teghen/
de capelle van s(in)[te] loys tussche(n) de goede des voirs(creven)/
pet(er)s en(de) gielijs vanden zande daer inne de voirs(creven) pet(er)/
groot gebrec vant [mits dat hem den gront met rechte tontoge(n) was en(de) hij die wedero(m)me heeft moeten coepen tegen de ghene die die mechtich wa(r)en] hadde doen beslaen aen h(ere)n pet(ere)n/
ouderogghe prieste(r) die vanden goede(n) der voirs(creven) wile(n)/
jouffr(ouwe) katline(n) ond(er) hadde xviii rijnssche gulden(en) en(de) ten/
huyse jans willems inde(n) wildeman zeke(re) have en(de)/
vloegen(de) erve die der selv(er) joffr(ouwe) katlinen toebehoirde(n)/
daer aen katline clincke en(de) bauwen vande(n) hove als/
p(ro)cur(ator) hennekens vanden hove natuerlic sone des voirs(creven)/
wilen jans hem ongebruyc deden en(de) d(aer)af dat den/
dach van heden als ten naesten v(er)streken(e) daghe diende/
inde banc voer meye(r) en(de) scepen(en) va(n) loven(e) gelijc hem/
des jaspar claes vorste(r) gestont Aldaer de voirs(creven)/
katline clincke bauwen vande(n) hove noch oic p(ro)cur(ator) in/
hue(re)n name niet en compareerden Soe hebben de scepen(en)/
va(n) loven(e) t(er) manessen smeyers gewesen voer een vo(n)nisse/
soe v(er)re de voirs(creven) katline clincke bauwen oft p(ro)cur(ator)/
va(n) hue(re)n wege(n) niet en quame(n) ten opstane smeyers en(de)/
va(n) hen scepen(en) datme(n) den voirs(creven) pet(ere)n houden sal inde/
macht van sijne(n) voirs(creven) beleyde alsoe v(er)re alst noch voer/
hen scepen(en) comen es cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator