SAL7769, Act: R°109.1 (249 of 776)
Search Act
previous | next
Act R°109.1  
Act
Date: 1482-11-04

Transcription

2020-02-09 by Walter Winnelinckx
Item wout(er) ghijsbrechts inde(n) name van hem selven ende/
inden name van margrieten maes sijnd(er) huysvrouwe(n) die/
mechtich sijn uut machte van procuracie(n) gepasseert voer/
wet te loven(e) onder den zegel ad causas bij lijsbetten vande(n)/
steenweghe nichte der voirs(creven) m(ar)griete(n) alle der selv(er) lijsbette(n)/
goede tzijse en(de) renten tontfanghe(n) gelijc de procuracie/
vand(er) daet xiiii[c] lxxiiii aprilis xviii dat uutwijst in/
p(rese)ncia heeft geconsenteert en(de) gewillecoirt [voer] hem en(de) sijne(n)/
nacomelinge(n) alsoe v(er)re alst in hem es qui(n)ten(e) va(n) berthem/
natuerlijc als naeste maegh van wegen sijnd(er) huysvrouwen/
der voirs(creven) lijsbetten vanden steenweghe van nu voirdane alle/
ja(r)e op te boe(re)n en(de) te heffen(e) alsulken xiiii(½) stuv(er)s erfelic/
tsint jansmesse vallen(de) metten acht(er)stelle van dien die sint/
jansmesse lestleden vielen aen en(de) op dnegenste gedeelte vand(er)/
helicht der goede hier nae bescreven Te weten(e) yerst van/
eene(n) huyse en(de) hove met sijnen toebehoirte(n) berthelmeeus/
wilen clee(re)n nu toebehoren(de) h(er) janne vander balct priester/
der orden(en) vand(en) carmeliten gelegen inde dorpstrate buyten/
der bynnen porten tusschen de goede der weduwe(n) jans wile(n)/
motten en(de) willem(me) wilen berchman Item aen en(de) op de/
helicht van twee huysen neven een gelegen acht(er) de goede/
voirs(creven) opden dweersen keyberch tusschen de goede der wed(uw)[e]/
en(de) willem(me) berchman voirs(creven) en(de) aen en(de) op de helicht vand(en)/
huyse hove wijng(ar)den en(de) wynnen(de) land(en) gelegen opden dweerse(n)/
keyberch voirs(creven) tegen de goede voirs(creven) ov(er) tusschen de goede/
die pete(re)n wilen beyardt toe te behoren plagen en(de) den goed(en)/
yden wilen m(er)tens acht(er)weert strecken(de) tot aen sinte katline(n)/
kerchoff Item aen en(de) op de helicht van eene(n) huyse en(de)/
hove metten wynnen(de) land(en) gelegen in sinte katlinen strate tege(n)/
de capelle van sinte katline(n) bijden moele(n)wech It(em) aen en(de)/
op de helicht van eene(n) stuc wijng(ar)ts houden(de) ii vie(re)ndeel/
opten roesselberch gelegen tusschen de goede goirts wile(n)/
roelants en(de) jans van buetsele gelijc de brieve hier aff/
sijnde vand(er) daet xiiii[c] lxix julii xvii naerd(er) uutwijsen/
Ende de voirs(creven) rente van t(er)mijne te t(er)mijne met rechte/
te volgen(e) daer voe(r) te daghen(e) (et)c(etera) met condicie(n) in/
gevalle oft de voirs(creven) lijsbeth die buyten lants es wed(er)/
quame en(de) zij den voirs(creven) woute(re)n van des voirs(creven) es pramen/
woude heeft de voirs(creven) qui(n)ten geloeft de(n) voirs(creven) wout(ere)n d(air) aff/
costeloes tontheffen p(ro)ut Cor(am) roelants boxho(r)en no(vembris) iiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator