SAL7769, Act: R°112.2 (255 of 776)
Search Act
previous | next
Act R°112.2  
Act
Date: 1482-11-06

Transcription

2020-03-08 by Walter Winnelinckx
Es te weten(e) want dese rente eensdeels spruyten(de) compt van/
alsulker geluften van lvii rijnssche guld(en) als de voirs(creven) willem/
der voirs(creven) joffr(ouwe) katlinen voer scepen(en) van loven(e) geloeft heeft/
febr(uari) ix li(br)[o] lxxviii ond(er) baets en(de) oic zeke(re) gereede pe(n)ni(n)ghen/
die de selve joffr(ouwe) katline den voirs(creven) willem(me) om de voirs(creven)/
erfrinte te volmaken gedaen heeft Soe es vorw(er)de soe/
wa(n)neer de voirs(creven) erfrinte op pande bewesen sal sijn d(air) voe(r)/
goetgenoech sijnde oft afgequeten datme(n) dan den voirs(creven) erfbrieff/
en(de) de voirs(creven) gelufte van lvii rijns gul(den) te nieute doen sal eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator