SAL7769, Act: R°117.3-V°117.1 (274 of 776)
Search Act
previous | next
Act R°117.3-V°117.1  
Act
Date: 1482-11-09

Transcription

2020-03-08 by Walter Winnelinckx
It(em) marck crauwels sone wilen gielijs heeft gekint en(de)/
gelijt dat hem jan loots wonen(de) te pelle(n)berch afgequeten/
heeft met gereeden pe(n)ni(n)gen alsulken [sack] rogs der maten/
van loven(e) erfelic als de voirs(creven) m(ar)ck erfelic hadde aen/
en(de) op huys en hoff met wynnen(de) lande en(de) anderen
//
toebehoirte(n) des voirs(creven) jans loots gelegen inde p(ro)chie/
van pellenberch ter plaetsse(n) geheete(n) varenzijp bijde/
strate ald(air) tussche(n) de goede jans vander haghen in/
deen zijde en(de) de goede jacops wilen de greve/
in dande(re) bekennen(de) hem de voirs(creven) m(ar)ck vande(n)/
voirs(creven) erfpachte met allen den acht(er)stelle desselfs/
volcomelijc genoech gedaen te sijne Schelden(de)/
d(air) af den voirs(creven) ja(n)ne loots sijne(n) goede(n) voirs(creven) en(de)/
allen ande(re)n des quitan(cien) behoeven(de) volcomelijc quijt/
p(ro)mitt(ens) null(a)t(en)us alloqui s(ed) war(andizare) p(ro)ut cor(am) lyefkenrode/
hoeven no(vembris) ix
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator