SAL7769, Act: R°118.3 (276 of 776)
Search Act
previous | next
Act R°118.3  
Act
Date: 1482-11-14

Transcription

2020-03-08 by Walter Winnelinckx
Allen den ghene(n) (et)c(etera) dat jan vand(er) elst jan van/
nuwe(n)hove(n) geheete(n) va(n) marsselair en(de) (christ)offel smet/
hebben geconstitueert volcome(n) macht p(ro)curacie ende/
auctoriteit gegeve(n) stasse van binckem gerard(e)/
dueghens [ja(n)ne va(n) udekem voirsprek(e)] jacoppe vermoeyen ja(n)ne van bierbeke den/
jongen en(de) clase vasont aut om alle sijn [hen] saken/
questien en(de) geschillen die hij nu uutstaen(de) hebben/
tsame(n) oft besund(er) oft hebbe(n) sulle(n) mogen te v(er)volgen/
te bedingen (et)c(etera) Ende desgelijcx om alle hen tsijsen/
rente(n) pachten en(de) ande(re) sculd(en) (et)c(etera) in meliori for(ma)/
p(ro)mitten(tes) rat(um) salvo iusto calculo cor(am) buetsele burg(imagistro) tybe tants/
no(vembris) xiiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator