SAL7769, Act: R°123.1 (286 of 776)
Search Act
previous | next
Act R°123.1  
Act
Date: 1482-11-21

Transcription

2020-03-09 by Walter Winnelinckx
Vander aenspraken die willem lobbe gedaen heeft op janne/
haye uut saken vander pechtingen aengaen(de) der wyntmoelen/
t(er) hayct gelegen staen(de) geregistreert junii xxi li(br)[o] lxxiiii Daer/
hij den selven janne eysschen(de) was zeke(re) gebreken na inhoud(en)/
der selv(er) pechtinge(n) gedragen(de) xvii pet(er)s en(de) vi stuv(er)s die/
de voirs(creven) jan p(rese)nteerde te bewijsen(e) dat hij voldaen hadde/
Es gewijst na aensprake v(er)antw(er)den en(de) thoenesse dat jan/
haye gehouden sal sijn den voirs(creven) willem(me) op te richten/
drie hollan(sche) gulden(en) te xvi stuv(er)s tstuc te iii pl(a)c(ken) als/
hij hem tacht(er) bleef vand(er) rekeninge(n) gedaen te wittevrouwe(n)/
behalve(n) wes jan tacht(er) es zed(er)t der selv(er) rekeninghen/
te wittevrouwe(n) gedaen dat hij [dat] volge met rechte eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator