SAL7769, Act: R°129.2 (298 of 776)
Search Act
previous | next
Act R°129.2  
Act
Date: 1482-11-26

Transcription

2020-03-15 by Walter Winnelinckx
It(em) de voirs(creven) geleydde hebben deen den ande(re)n volcomen/
macht en(de) procuracie gegeven ind(en) gevalle oft sij tsame(n)/
niet en quame(n) om metten beleyde te werken na uutwijse(n)/
der condicien staen(de) ond(er) den [vors(creven)] schultbrief dat deen van/
hen mette(n) selve(n) beleyde sal moegen wercken om testame(n)t/
des voirs(creven) collairts tot affecte te bringhen dwelc sij/
deen den ande(re)n voer hen en(de) hue(re)n nacomelingen alsoe/
geloeft hebben tacht(er)volgen(e) Hebben voirts geloeft met/
behoirlik(er) renu(n)ciacie(n) wes deen van hen h(ier) inne doen/
oft vorde(re)n sal voer goet vast gestentich en(de) van weerde(n)/
te houden onv(er)brekelijc eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator