SAL7769, Act: R°130.3 (301 of 776)
Search Act
previous | next
Act R°130.3  
Act
Date: 1482-11-28

Transcription

2020-03-20 by Walter Winnelinckx
Vanden gedinge dat geweest is inde banc voer meye(r)/
en(de) scepen(en) van loven(e) tusschen gheerde helsscheviers/
aenlegg(er) ter eend(er) en(de) gort ackerman verwerde(r) ter and(er) sijden van/
seke(re)n scapen die hij tege(n) den voirs(creven) gorde genome(n) hadde te houden daer/
af datter hem xii gebrake(n) die hij hem toegeseeght hadde te leve(re)n dwelc/
hij p(rese)nteerde te thoene(n) dat hem de voirs(creven) gort ontkinde met vele worde(n)/
bij hem geseeght tot welcken thoenesse de voirs(creven) gheert gewesen was/
d(air)toe den dach op heden diende en(de) de voirs(creven) gort vort recht v(er)sochte inde(n)/
gevalle de voirs(creven) gheert met sijnen thoene niet vort en vue(r) vand(er) vorscr(even)/
aenspraken gheabsolvert te sijne Was gewijst t(er) manessen smeyers bijd(en)/
scepen(en) va(n) lov(en) wair de vors(creven) gheert met sijnen thoenesse niet vort en/
vue(r) dat de voirs(creven) gort der aenspraken vorg(eruert) ongehouden zijn soude/
p(rese)ntib(us) o(mn)ibus scabinis dempto absoloens novembris xxviii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator