SAL7769, Act: R°141.3 (321 of 776)
Search Act
previous | next
Act R°141.3  
Act
Date: 1482-12-07

Transcription

2020-06-17 by Walter Winnelinckx
It(em) es den voirs(creven) schultbrief bekint te dier meyni(n)ge(n)/
oft de voirs(creven) denijs en(de) ghijsbrecht oft deen van hen/
e(n)nichsins gepraemt wordde(n) van alsulk(er) brochtocht/
als sij voe(r) der voirs(creven) katlinen op heden gedaen hebbe(n)/
in tgheestelike gerichte als vand(er) saken die de selve/
katline ald(air) hangen(de) heeft tegen h(er) robeerde loenijs/
prieste(r) hue(re)n oem dat sij hen dan mette(n) voirs(creven) scultbr(ief)/
sullen moegen behulpen ad mo(nicionem) aut Om d(air) af met alle(n)/
costen en(de) lasten ontslagen te sijne cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator