SAL7769, Act: R°148.1 (333 of 776)
Search Act
previous | next
Act R°148.1  
Act
Date: 1482-12-12

Transcription

2020-06-20 by Walter Winnelinckx
It(em) henrick vander bruggen geheete(n) mette(n) ghelde/
heeft gekint en(de) gelijt gehave(n) en(de) ontfangen te hebben/
van janne van dyeven briede(r) seventhien croene(n)/
te xxiiii stuv(er)s tstuc te iii pl(a)c(ken) den stuv(er) ende die uut/
coope van alsulken gedeelte als de voirs(creven) henrick/
en(de) willem sijn sone hadden aen een ca(m)me geheeten/
de nachtegale gelegen inde proofstrate aende poirte/
dwelc de voirs(creven) jan tegen den voirs(creven) henricke gecocht/
heeft van welken gedeelte de voirs(creven) henrick mette(n)/
voirs(creven) willem(me) sijne(n) sone den voirs(creven) ja(n)ne goede/
guedinge en(de) vestich(eit) te doene na der stad recht bynne(n)/
eene(n) jae(r) naestcomen(de) en(de) den selve(n) ja(n)ne d(air) af wara(n)scap/
gelove(n) p(ro)ut met vorw(er)den h(ier) inne ondersproken oft de/
voirs(creven) henrick den voirs(creven) willem(me) sijne(n) sone d(air)toe/
niet gebringe(n) en conste en(de) de voirs(creven) vestich(eit) met/
hem niet doen en wilde dat [hij] in dien gevalle aende(n)/
voirs(creven) ja(n)ne sal gestaen de voirs(creven) xvii crone(n) weder/
te geven(e) en(de) te betalen(e) ende des sal de selve/
jan de huere vande(n) voirs(creven) gedeelte d(er) voirs(creven) ca(m)men/
te hemw(er)t trecken tott(er) tijt toe hij sijn voirs(creven) pe(n)ni(n)gen oft guedinge ontfaen sal hebben cor(am) roelants tybe/
dec(embris) xii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator