SAL7769, Act: R°154.1-V°154.1 (346 of 776)
Search Act
previous | next
Act R°154.1-V°154.1  
Act
Date: 1482-12-12

Transcription

2020-09-23 by Walter Winnelinckx
Vander questien die gheweest is inde banck/
voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) tusschen janne/
de leeu geleidt tot allen den goeden have en(de)/
erve claus dair neven gielijs wilen cardenaels/
ende jans ghijs die metter stat brieve gescr(even)/
aenden meye(r) van vilvorden oft zijnen stathoud(er)/
terps hem hadde doen leve(re)n de selve goede/
onder hem gelegen en(de) die desgelix metter stat/
diene(r) m(ijns) gened(ichs) he(re)n ts(er)togen in zijnd(er) stat/
van loven(e) hem hadde doen leve(re)n en(de) de hande/
lichten va(n)der [haven en(de) der tocht van] eenen mudde rox [erflic] op seker goede/
toebehoe(re)de symone de scepere gelegen opden/
blauwenputte en(de) [van] vi r(ins) guld(en) peters erflic/
in thuys jans de bock inde parijsstrate dair/
aen de vors(creven) jan ghijs hem ongebruyc dede/
voir seker doeghdelike schout die de voirs(creven) jan/
de leeu p(rese)nteerde met zijnder eedt te verifice(re)n/
dair af dat den dach van rechte als ten naeste(n)/
verstreken(e) dage op heden alhier inde banc diende/
ghelijc dat bleeck bijder missiven aend(er) voirs(creven) officir(en)/
gesonden en(de) den diene(r) d alhier d(air) op gehoert aen/
welcke goede voirs(creven) jan ghijs vors(creven) jorijs en(de) lijsbeth/
kyndere des voirs(creven) wilen gielis cardenaels en(de)/
henric vand(er) stappen als man en(de) momboir der/
weduwen peters wilen moeltant die geleit was/
totten goeden jans wilen van meerhout die/
voirmaels getruwet hadde katlijnen die nu/
wijf is des voirs(creven) jans ghijs aende vors(creven)/
goede onghebruyc pijnden te doen ter eend(er)/
zijden ende de voirs(creven) henrick vand(er) stappe(n)
//
uut crachte vanden voirscr(even) beleide ter andere/
aldair de selve henric sustineerde dat de vors(creven)/
jan de leeu met zijnen beleide dat jongher/
van date was dan tbeleit des voirscreven/
henricx verdoolt was specialijc aende vors(creven) haer/
mudde rox en(de) vi peters mits diversen worde(n) bij he(m)/
[geseeght] hem luttel dienen(de) Dair op hem de vors(creven)/
jan de leeu met merckelike reden(en) verant/
weerde also dat de vors(creven) henric vander/
stappen zijns rechts totter de voirs(creven) renten [haven en(de) zoe v(er)re die janne ghijs aenghinc] afghinc/
en(de) gaff over also v(er)re alst in hem was dat/
de voirs(creven) jan de leeu met zijnen beleide d(air)op/
vortvoer Ende want gheen vand(en)/
voirs(creven) ande(re) p(ar)tien ten dage voirscreven/
nocht oic op heden inde banc en compareerd(en)/
nocht procur(eur) en sonden van hue(re)n wegen/
gelast om de vors(creven) goede te verantwerde(n)/
ende de voirs(creven) jan de leeu op hem vort/
trecht versochte Soe wesen de vonnissen/
der he(re)n scepen(en) van loven(e) ter manessen/
smeyers war de vorscreven [weder]p(ar)tien des/
vors(creven) jans de leeu ten opstane vanden/
meye(r) ende scepen(en) [niet en quame(n)] datmen den voirs(creven)/
janne de leeu vanden voirgenoempden/
goeden houden sal in zijnen beleide also/
verre alst noch voir hen comen is p(rese)nt(ibus) /
omnibus scabin(is) in scampno decembris/
duodecima
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator