SAL7769, Act: R°171.3 (380 of 776)
Search Act
previous | next
Act R°171.3  
Act
Date: 1482-12-23

Transcription

2019-10-23 by Walter Winnelinckx
Allen den ghenen (et)c(etera) dat jan van ranshem sone wilen/
jans heeft geconstitueert volcome(n) macht p(ro)curatie ende/
auctoriteyt gegeve(n) en(de) met desen mechtich maect ende/
auctoriteyt gheeft willem(me) de witte sone wilen willems/
willem(me) van lele janne van borre jannese scamp prooft/
te corttenberghe arnde van ranshem na(tuer)lic roelove/
lanshee(re) meye(r) terps gheerde de cuype(re) henricke yden/
janne van ov(er)beke clase ghielijs [en(de)] h(ere)n ja(n)ne coene/
prieste(r) aut Om alle sijn saken questien en(de) geschillen die/
hij nu uutstaen(de) heeft oft namaels hebben sal moeghen/
te verwa(r)en te bedinghen te v(er)volghen te bescudden te/
wynne(n) te v(er)liesen tallen plaetsen voer alle gerichten/
gheestelic en(de) weerlic en(de) tegen eene(n)yegeliken daer/
des behoeven en(de) te doen sal moeghen wesen getuyge(n)/
ind(er) saken te leyden der wed(er)p(ar)tijen getuygen te sien/
swee(re)n die te batte(re)n te replice(re)n te duplice(re)n alsoe wael/
int p(ri)ncipael als int accesseur composicie en(de) mynlike/
d(aer) af te maken (et)c(etera) Ende desgelijcx om alle sijn chijse/
rente(n) pachten lijftochte(n) en(de) ande(re) sculden dieme(n) hem nu/
sculd(ich) es oft namaels wesen sal te manen teysschen/
op te bue(re)n en(de) tontfanghen den sculde(re)n van hue(re)n ontfa(n)ge/
quijt te schelden en(de) quitan(cie) te gevene d(aer) voe(r) te panden/
te daghen en(de) rastame(n)te te doen leggen scepen(en) brieve(n)/
te vo(n)nissen en(de) die texeque(re)n (et)c(etera) P(ro)mitten(s) rat(um) salvo iusto/
calc(ulo) cor(am) buetsele burg(imagistro) lyefkenrode hoeve(n) scab(inis) dec(embris) xxiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator