SAL7769, Act: R°172.3 (382 of 776)
Search Act
previous | next
Act R°172.3  
Act
Date: 1482-12-30

Transcription

2019-11-06 by Walter Winnelinckx
It(em) de voirs(creven) albeert sal hem t(er) stont doen leyden/
tot allen den goeden have en(de) erve des voirs(creven) geerts/
soe waer die gelegen sijn om d(air) mede betalinge/
te gecrijgen van xx mudden rogs en(de) thien mudden/
t(er)wen alst hem gelieft en(de) om tremana(n)t vanden/
selve(n) greyne te gecrijge(n) t(er) stont soe wa(n)neer de voirs(creven)/
abeert bevi(n)den sal dat de voirs(creven) gheert e(n)nighe/
van sijne(n) goeden het zij have oft erve sond(er) (con)sent/
desselfs abeerts vercochte oft in e(n)nig(er) manie(re)n/
ontvremde ende oft de voirs(creven) geert dat niet/
en dede soe es de meyni(n)ge dat de voirs(creven) abeert/
hem vande(n) voirs(creven) surplusse niet prame(n) en sal/
in vi oft vii maenden naestc(omende) het en wa(r)e dat/
gheert aflivich wordde niet tegenstaen(de) dat den/
voirs(creven) brief sprect tsijnre manessen en(de) te dier/
meyni(n)ge(n) sal den selve(n) brief mette(n) beleide alhier blive(n)/
liggen(de) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator