SAL7769, Act: R°183.3 (402 of 776)
Search Act
previous | next
Act R°183.3  
Act
Date: 1483-01-07

Transcription

2020-07-19 by Walter Winnelinckx
Allen den ghene(n) (et)c(etera) dat joes nijs heeft geconstitueert/
volcomen macht p(ro)curacie en(de) aicttoriteyt gegeven ende/
met des(en) mechtich maect willem(me) van lele janne van/
udekem voirspreke anthoenijse van ermbeghem geheeten/
de h(er)toghe stasse van bolloe [en(de)] joese vanden poele aut/
om alle sijn saken questien en(de) geschillen die hij nu/
uutstaen(de) heeft oft namaels hebben sal moegen in aenlegg(er)s/
oft v(er)weerd(er)s stad hoedanich die zijn met rechte te/
v(er)wa(r)en te bescudden te v(er)volgen en(de) te bedingen te wynne(n)/
en(de) te v(er)liesen tallen plaetsen voe(r) alle gerichten daer des/
behoeve(n) en(de) te doen sal moegen wesen Ende desgelijcx/
om alle sijn sijze renten pachten lijftochte(n) en(de) ande(re) sculden/
diemen hem nu sculd(ich) es oft namaels wesen sal te/
mane(n) teysschen op te bue(re)n en(de) tontfange(n) den sculde(re)n/
van hue(re)n ontfange quijt te scelden en(de) quitan(cie) te geve(n)/
in meliori for(ma) p(ro)mitt(ens) rat(um) salvo iusto calc(ulo) cor(am)/
roelants sub(stitu)[to] boxho(r)en roelants scab(inis) ja(nuarii) vii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator