SAL7769, Act: R°185.2 (406 of 776)
Search Act
previous | next
Act R°185.2  
Act
Date: 1483-01-08

Transcription

2020-07-19 by Walter Winnelinckx
Alsoe als ten v(er)volghe joes nijs alse geleydt ov(er)mits vo(n)niss(e)/
van scepen(en) brieve(n) van loven(e) tot allen den goeden have/
en(de) erve jans fijte jans cordewaens en(de) jans van redinghe(n)/
gescreve(n) es geweest den meye(r) vaan libbeke oft sijnen/
stedehoude(r) tot lovenjoel hem de selve goede te leve(re)n En(de)/
oft de voirs(creven) p(er)sonen oft yemant and(er)s daer teghen yet/
seggen wilde dat sij des quame(n) alhier voer meye(r) en(de)/
scepen(en) int recht tot eene(n) zeke(re)n daghe van rechte mits/
v(er)striken(e) van genechten op heden dienen(de) ald(aer) de voirs(creven)/
p(er)sone(n) niet comen en zijn den voirs(creven) geleydden compare(re)nde/
en(de) trecht versueken(de) doende oic blijcken resc(ri)pcie bijden/
voirs(creven) meye(r) va(n) libbeke dat hij dexecucie navolgen(de) den/
v(er)sueckbrieve(n) gedaen hadde na inhoudt vanden selven Soe/
hebben de scepen(en) van loven(e) t(er) manissen smeyers gewijst/
voer een vo(n)nesse soe v(er)re des voirs(creven) geleidden wed(er)p(ar)tien/
niet en quame smeyers opstane en(de) van hen scepen(en)/
datmen hem dan vanden voirs(creven) goeden houden sal in/
sijnen voirs(creven) beleyde tot sijnen wettigen gebreke behoef/
alsoe v(er)re alst noch voer hen scepen(en) comen es cor(am)/
o(mn)ibus scab(inis) dempt(is) liefkenrode hoeven ja(nua)[rii] viii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator