SAL7769, Act: R°185.3-V°185.1 (407 of 776)
Search Act
previous | next
Act R°185.3-V°185.1  
Act
Date: 1483-01-08

Transcription

2020-07-29 by Walter Winnelinckx
Alsoe als ten v(er)volghe jacops witteman en(de) willems de/
wynne geheeten van scho(r)e alse geleydt ov(er)mits vo(n)niss(en)/
van scepen(en) brieve(n) van loven(e) tot allen den goeden have/
en(de) [erve] jans zoerams geheete(n) keersmake(re) gescreve(n) es geweest/
den meye(r) van graven oft sijne(n) stedehoude(r) hen de selve/
goede te leve(re)n en(de) oft de voirs(creven) jan oft yemant and(er)s/
d(air) tegen yet seggen wilde dat hij des quame alhier/
voer meye(r) en(de) scepen(en) int recht op heden ald(air) de/
voirs(creven) jan niet comen en es de voirs(creven) geleydden (com)pare(re)nde
//
en(de) trecht v(er)sueken(de) doende oic blijcken resc(ri)pcie oft/
c(er)tificacie vande(n) voirs(creven) meye(r) dat hij dexecucie/
navolgen(de) den v(er)sueckbrieve(n) gedaen hadde na inhoudt/
vande(n) selve(n) Soe hebben de scepen(en) van loven(e)/
t(er) manessen smeyers gewijst voer een vo(n)nisse soe/
v(er)re des voirs(creven) geleydden wed(er)p(ar)tije niet en quame/
ten optane smeyers en(de) van hen scepen(en) datme(n)/
hen dan vanden voirs(creven) goeden houden sal in hue(re)n/
voirs(creven) beleyde tot hue(re)n wettigen gebreke behoef alsoe/
v(er)re alst noch voir hen scepen(en) comen es cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator