SAL7769, Act: R°192.2-V°192.1 (428 of 776)
Search Act
previous | next
Act R°192.2-V°192.1  
Act
Date: 1483-01-21

Transcription

2020-10-17 by Walter Winnelinckx
It(em) jan trouwant sone jacops in p(rese)nc(ia) heeft geapp(ro)beert/
geratificeert en(de) gelaudeert alsulken gelufte en(de) kennesse/
als petronille sijn wijf gedaen heeft voer scepen(en)/
van loven(e) decembr(is) xix lestled(en) jacoppe amelrijcx/
vleeschouwe(r) en(de) heeft geloeft die van weerden te houde(n)/
en(de) tot sijnd(er) manissen te betalen(e) met allen costen die/
hij d(aer)omme gehadt heeft oft noch lijden sal moegen sij/
sijn van rechte oft ande(re) en(de) ter meerd(er) sekerheit en(de)/
om d(aer) toe te come(n) heeft pet(er) de snyde(re) woenen(de)/
opden keyberch met consente des voirs(creven) jans geloeft/
den voirs(creven) jacoppe amelrijcx jaerlix te betalen alsulke(n)/
drie mudden corens als hij ten live des voirs(creven) jans/
wive en(de) nae hue(r) doot oft jan lang(er) leefde drie/
rijd(er)s tot sijnen live ende xii molevate(n) terwen erf(elijc)/
als hij den voirs(creven) gehuyssche(n) van sijne(n) goede(n) op den/
keyberch sculdich es tot alsulken t(er)mijne(n) als die/
jaerlix vallen ende verschijne(n) sullen tot dat de voirs(creven)/
jacop vand(er) voirs(creven) so(m)men met allen costen en(de) lasten/
zij wa(r)en van rechte oft ande(re) sal sijn betaelt ende de
//
voirs(creven) jan truwant heeft geloeft den voirs(creven) pete(re)n dat/
hij doen(de) de voirs(creven) betalinge daer mede sal gestaen en(de)/
sijn quijte en(de) bliven ombelast Ende sal ter meerd(er) sekerh(eit)/
des voirs(creven) jacops blive(n) van weerden den voirs(creven) brief bij/
jans wive bekint mette(n) beleyde en(de) execucie(n) d(aer) uut/
gevolgt om oft hij in des voirs(creven) es e(n)nich gebreck hadde/
dat d(aer) mede oft met des(en) dwelc hem best gelieve(n)/
sal te verhalen cor(am) lyefkenrode tybe ja(nua)[rii] xxi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator