SAL7769, Act: R°197.1 (438 of 776)
Search Act
previous | next
Act R°197.1  
Act
Date: 1483-01-22

Transcription

2020-10-31 by Walter Winnelinckx
Compare(re)nde voer den raide vand(er) stad katline loenijs ter/
eend(er) zijden en(de) jan coreman hue(r) wynne te berthem ter/
ande(re) om scortsels wille dat de wynne versocht van/
hagelplage en(de) onwede(r) vanden lesten oecxste die beg(er)de/
te hebben alslach vand(er) helicht vanden pachte d(aer)op de/
voirs(creven) katline in hue(re)r antw(er)d(en) seyde dat dat wae(re)/
zee(r) onredelijc want soudt alsoe sijn soude hij cortsel hebbe(n)/
alsoe wel van tghene d(aer) af hij int jair voerleden/
sijn coren en(de) vruchten hadde gehadt en(de) d(aer)af hij ten/
toecomen(de) oechste zijne vruchten hebben sal als van/
desen jae(r) oic stonden soe vele co(m)me(re)n en(de) lasten opde/
voirs(creven) goeden dat soude sij sulcken cortsel doen als/
hij eyscht zij niet toecome(n) en soude m(er) soude moete(n) toegeve(n)/
en(de) niet heffen dat noch meer wae(re) en hadde hij scade/
geleden maer aen den rogge en(de) niet aen t(ar)we noch/
som(er)vruchten des zij hue(r) gedroech totte(n) gebue(re)n d(aer) omtrint/
liggen(de) niet min zij hadde hem gep(rese)nteert en(de) p(rese)nteerde/
alnoch soe v(er)re hue(r) gedeelte strecte vand(en) land(en) die met/
rogge besayt sijn hem de helicht te cortten vanden/
pachte van dien Ende nae dien dat p(ar)tijen hen hebbe(n)/
gekeert en(de) gesubmitteert inden voirs(creven) raide van hue(re)n/
geschille(n) yerst geweten hoe vele de wynne jaerlijcx betaelde/
vand(en) geheelen goeden te weten(e) xxxiiii mudden corens/
d(aer) af der voirs(creven) katlinen tvie(re)ndeel ontgaet soe dat haer/
m(er) en(de) blijft voir hue(r) drie deelen xxv(½) mudden hebben/
de voirs(creven) vanden raide geappointeert en(de) p(ar)tijen uutgesproke(n)/
dat de voirs(creven) coreman gestaen sal der voirs(creven) katlinen daer/
af te betalen(e) xviii mudden in consilio januarii xxii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator