SAL7769, Act: R°198.1 (440 of 776)
Search Act
previous | next
Act R°198.1  
Act
Date: 1483-01-22

Transcription

2020-10-28 by Walter Winnelinckx
It(em) willem van duerne wape(n)make(r) in p(rese)ncien vand(en)/
borg(er)meeste(r) en(de) scepen(en) h(ier) na bescr(even) heeft geloeft op zijn/
lijf en(de) goet en(de) op soenbreke te zijne dat hij o(m)me/
geenderande saken oft stucken wille die hij uutstaen(de)/
heeft gehadt oft nocht uutstaen(de) heeft tegen yden/
ha(n)nemans der selver yden aen huer lijf nocht goet/
nyncken myncken nocht crincken en sal vyantscap/
draghe(n) Bekynden(de) hem en(de) v(er)liden(de) oft hij hier tege(n)/
dede dat hij zijn soude pays breken en(de) soenbreke/
en(de) v(er)boert hebben zijn lijf en(de) goet onder wat hee(re)/
dat hij bevo(n)de(n) worde Behalve(n) oft zij malcande(re)n/
aente spreken hebbe(n) dat zij dat doen met rechte/
cor(am) buetselle borg(er)m(a)g(ist)ro tybe tants scabinis ja(nua)[rii] xxii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator