SAL7769, Act: R°214.1 (471 of 776)
Search Act
previous | next
Act R°214.1  
Act
Date: 1483-02-05

Transcription

2021-01-03 by Walter Winnelinckx
It(em) navolgen(de) den vo(n)nisse staen(de) geregistreert januarii pe(nulti)[ma]/
lestleden gewesen voir katlinen weduwe robeerts wilen/
huygen mits faute van betalingen van vii mudde(n) corens/
gevallen tsint andriesmesse lestleden en(de) iiii(½) mudden van/
acht(er)stelle op hue(r) drie rastementen v(er)volght met rechte op/
alsulken xi(½) mudden corens die pet(er) vaes de jonge ende/
jan vanden vere pechteneers des godshuys van vlierbeke/
sculdich sijn daer aen huer de voirs(creven) pet(er) en(de) jan swarich(eit)/
maecten want zij met eend(er) betalinge(n) gestaen wouden/
was get(er)mineert dat de voirs(creven) katline hue(r) recht ter/
execucie(n) stellen soude behalve(n) waert sake dat dabt/
oft godshuys van vlierbeke den voirs(creven) pet(ere)n en(de) ja(n)ne d(aer)/
voe(r) pramen woude dat de voirs(creven) katline hen met hae(re)n/
brieve(n) en(de) vo(n)nesse te baten comen sal en(de) ind(en) gevalle/
oft zij met rechte die wed(er)o(m)me den voirs(creven) godshuyse betale(n)/
moesten dat de selve katline hen die wed(er) restitue(re)n/
sal cor(am) buetsele burg(imagistro) abs(oloens) tybe scab(inis) neth(enen) hoel(air) hoeve/
et plu(r)ib(us) aliis de consilio febr(uarii) v
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator