SAL7769, Act: R°219.2-V°219.1 (482 of 776)
Search Act
previous | next
Act R°219.2-V°219.1  
Act
Date: 1483-02-11

Transcription

2021-01-10 by Walter Winnelinckx
Item henric servaes sone wilen henrix die sone was jans/
wilen s(er)vaes woenen(de) op dese tijt te gheldenake in p(rese)ncia/
heeft gekint en(de) ghelijdt voir hem sijnen erven en(de) naco/
melingen wettelijc vercocht te hebben henricken de vos/
sone wilen jans en(de) zijnen nacomelingen eenen rijder/
in goude d(er) mu(n)ten ts(er)togen ph(ilip)s saliger gedachten goet/
en(de) ghinge erflijc van dien vijf guld(en) rijd(er)s der selver/
mu(n)ten erflic vallen(de) jairlix tsint jansmesse baptisten/
die de voirs(creven) wilen jan s(er)vay van sint aeghtenrode/
cochte op tgodshuys en(de) gorde van florivael gelijc de/
brieve vand(en) vors(creven) godshuyse beseghelt metten zeghele(n)/
der abdissen en(de) convente des vors(creven) godshuys vand(er)/
daet xiiii[c] en(de) vijftich xxvii dage in november nard(er)/
uutwijsen en(de) begrijpen voir eene so(m)me van pe(n)ninge(n)/
die de voirs(creven) henric [s(er)vaes] met desen bekint heeft vanden vors(creven)/
henricke de vos ontfangen te hebben transporte(re)nde/
mits dien de voirs(creven) henric s(er)vaes de vors(creven) rente van eene(n)/
rijder erflic d(er) voirs(creven) vijf rijd(er)s in handen des vors(creven) henr(icx)/
vos en(de) allet recht dat hij d(air) aen heeft o in alle der/
manie(re)n en(de) recht alse hij dat dair aen hadde Gheloven(de)
//
de selve henric s(er)vaes voir hem en(de) sijnen nacomelingen den/
voirs(creven) henricke de vos en(de) sijnen nacomelingen wart dat sake/
dat hij hem ergerens te nauwe gedaen hadde altoes genoegh/
te doen en(de) oft van node wa(r)e voird(er) vesticheit te doene/
tsijnder manessen prout eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator