SAL7769, Act: R°241.3-V°241.1 (513 of 776)
Search Act
previous | next
Act R°241.3-V°241.1  
Act
Date: 1483-02-27

Transcription

2021-02-14 by Walter Winnelinckx
It(em) wouter van huldenberghe ende jouffr(ouwe) margriete van/
herseye docht(er) wilen he(re)n jans van herseye ridd(er)s in p(rese)nc(ia)/
hebben gekint en(de) gelijt dat h(er) philips van schoenhove(n) ridd(er)/
hee(re) tot waenrode (et)c(etera) oom der voirs(creven) jouffr(ouwen) m(ar)grieten hen/
volcomelijc en(de) wale den yersten pe(n)ninck metten lesten en(de)/
den lesten mette(n) yersten heeft uutgereyct gecontenteert/
en(de) betaelt alsulcken so(m)me van pe(n)ningen als de selve/
h(er) philips hen sculdich was voer alsulcken coop als/
hij tegen hen heeft gedaen van alle den rechte p(ro)prieteyt/
en(de) actie dat sij hadden oft e(n)nichssins hebben mochten/
inden goeden van nuwerode van vlasselair en(de) des greve(n)/
moelen met allen den toebehoirten der voirs(creven) joffr(ouwen)/
m(ar)griete(n) verstorve(n) bijder doot en(de) aflivicheit vrouwen/
m(ar)grieten wilen van scoenhove(n) huer(er) moed(er) gelijc sij die/
met scepen(en) brieve(n) van loven(e) d(aer) af sijnde hebbe(n) bekint/
vercocht te hebben Schelden(de) hem d(aer)af volcomelijc/
quijt p(ro)mitten(tes) null(atenus) alloq(ui) p(er) se [vel] al(ios) aliquo ju(r)e sp(irit)uali vel/
seculari Geloven(de) voirts oft jan van quaderebbe zijne/
kinde(re) die hij vand(er) voirs(creven) wilen vouwe(n) m(ar)grieten van
//
scoenhove(n) [heeft behoude(n)] oft yemant and(er)s den voirs(creven) h(er) ph(ilip)e aende/
voirs(creven) goede e(n)nig(en) stoot hinder letssel oft eysschinge/
daden den selve(n) h(er) ph(ilip)e d(aer) af te v(er)antw(er)den en(de) te/
houden costeloes en(de) scadeloes en(de) den selven tegen hen/
en(de) eene(n) yegelike(n) warant sijne p(ro)ut cor(am) boxho(r)en/
tybe febr(uarii) pe(nulti)[ma]
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator