SAL7769, Act: R°247.1 (523 of 776)
Search Act
previous | next
Act R°247.1  
Act
Date: 1483-03-01

Transcription

2021-02-09 by Walter Winnelinckx
Nae dien jan vanden ynde met drie behoirlike(n) rastame(n)ten/
gevolght heeft op zeke(re) pe(n)ningen die h(er) jan vleminck ende/
h(er) steven van malevien sculdich sijn henrion varlet en(de)/
bij voirgaen(de) vo(n)niss(en) met andriese van voshem vorste(r) bewesen/
heeft die drie rastame(n)ten geschiet te sijne en(de) gecleert bij/
eede dat hij hem dueghdelijc sculdich es xvii siste(re)n corens/
en(de) xiii stuv(er)s sond(er) cost en(de) co(m)me(r) ende voirts begheert/
tvo(n)nisse gemaent te hebben(e) want hij den voirs(creven) henrion/
nerge(re)ns en wiste de conde te doen(e) gem(er)ct dat hij es/
voirvluchtich en(de) uuten lande Es gewijst bij vo(n)nisse der/
scepen(en) van loven(e) ter maniss(en) smeyers dat hij zijne voirs(creven)/
geverificeerde schult aen de voirs(creven) gerasteerde pe(n)ni(n)gen v(er)halen/
sal met coste en(de) co(m)me(r) bij alsoe oft daer yet ov(er)t dat/
hijt wederke(r)en sal en(de) oft d(aer) gebrect dat hij voirtvare(n) sal/
met rechte cor(am) o(mn)ib(us) scab(inis) dempto abs(oloens) m(ar)cii p(ri)ma
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator