SAL7769, Act: R°34.1 (63 of 776)
Search Act
previous | next
Act R°34.1  
Act
Date: 1482-08-05

Transcription

2020-03-22 by Walter Winnelinckx
It(em) lodewijck criecksteen wijngarde(r) heeft gesett onder scepen(en) seven/
ryders te xxviii stuv(er)s tstuck te drie pl(a)c(ken) tstuck all in dobbelen/
stuv(er)s met ii leeuwen voer ii(½) stuv(er)s tot behoef gheerde/
cust(er)mans ende zijns soons Om dair mede so v(er)re bevond(en)/
wordt met rechte en(de) den rechte genoech zijnde dat de vors(creven)/
vader ende sone hebben een zister corens erfs pachts so hij/
dat eyscht op een half dachmail lants gelegen buyten/
der borchporten opte sluyse tuschen de goede jans gyntens/
bried(er)s in beiden zijden aff te leggen met vollen pachte/
so wanneer dat gebleken zijnde zij hem goede guedinghe/
ende vestich(eit) na des(er) stad recht gedaen sullen hebben en(de)/
niet anders Cor(am) boxhoren tants aug(usti) v
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Add. 1

Transcription

2020-03-22 by Walter Winnelinckx
Van beide desen/
settene es/
willem(me) va(n) lele/
als p(ro)cur(eur) vande(n)/
vader de conde/
gedaen eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Add. 2

Transcription

2020-03-22 by Walter Winnelinckx
It(em) gheert cost(er)mans van leefdale heeft op beyde des(er) p(ar)tien bekint tot div(er)sen/
stond(en) o(n)tf(angen) te hebben(e) uuyt hand(en) joh(annes) vasont de so(m)me van tweentwintich/
r(ins) g(ulden) m(ar)cii penult(ima) a(nn)[o] xv[c] (secund)[o] post pascha
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2019-01-24 by The Administrator