SAL7769, Act: R°43.5-V°43.1 (94 of 776)
Search Act
previous | next
Act R°43.5-V°43.1  
Act
Date: 1482-08-19

Transcription

2020-04-29 by Walter Winnelinckx
It(em) anthonijs besuts renu(n)c(ians) (et)c(etera) in p(rese)ncia (et)c(etera) heeft gekindt ontfangen/
te hebben van joff(rouwen) margrieten roelants weduwe joes wilen/
absoloens hondert en(de) lxvii rinsch(en) gulden(en) te lx pl(a)c(ken) tstuc/
ende v stuv(er)s die hem vielen te kersmisse lestleden uut saken
//
van eender geluften dair inne zij te hemw(er)t gehouden was met scepen(en)/
brieven van loeven vander daet septembr(is) sexta lestled(en) ende noch/
hondert en(de) lxxxii gelike rijnsch gulden(en) iii(½) stuv(er)s en(de) een pl(a)c(ke)/
die zij gehouden was opter stad wissel van loeven te stellen/
achtervolgen(de) eenen vo(n)nisse gegeven bij mijne(n) hee(re) den cancellie(r)/
en(de) raide van brabant den xix[ten] dach van merte a(n)no lxxx/
voer paesschen It(em) desgelijcx tderdel vanden geheelen costen/
d(aer) inne de selve weduwe na inhoudt vanden selven vo(n)nisse/
geco(n)dampneert was gelijc all dit steet geregistreert en(de)/
genarreert opten vi dach septembr(is) vorscr(even) in des(er) came(re)n/
scelden(de) der vors(creven) joff(rouwen) margrieten [heure goede] en(de) allen ande(re)n diend/
aengaen mach volcomelic quijt promitt(ens) non alloqui sed/
war(andizare) cor(am) roelants boxhoren aug(usti) xix
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2018-04-20 by The Administrator