SAL7769, Act: R°51.2 (120 of 776)
Search Act
previous | next
Act R°51.2  
Act
Date: 1482-09-02

Transcription

2019-05-16 by Walter Winnelinckx
Allen (et)c(etera) doen cond dat gheerd moens die uut crachte van scepen(en)/
brieven van loeven hem bekindt bij ada(m)me wilen van praet van/
buggenhout op zeke(re) vueghen ende condicien all vander daet/
maii iiii a(nn)[o] lviii geleidt es tot [nae] des(er) stad recht tot allen den/
goeden beide have en(de) erve des voirs(creven) wilen adaems so verre/
die inden lande van brabant gelegen zijn heeft zond(er) e(n)nich/
wederroepen oft wederseggen in desen te behouden geconstitueert/
volcomen macht p(ro)curacie en(de) auctoriteit gegeven en(de) gecedeert/
en(de) getransporteert janne vander elst janne vanden nuwenhove/
en(de) (christ)offel smet aut en(de) elken besunder [om] alle trecht ende/
actie dat hij e(n)nichssins hebben mach uut crachte vanden vors(creven)/
bekynne condicien ende beleide om trecht vanden selven voer/
meye(r) ende scepen(en) van loeven en(de) all o(m)me voer alle consistorien/
te vervolghen te bedinghen te wynnen en(de) te verliesen ende/
all te doene in sulker maten oft [dat] de voirs(creven) gheerd selve soude moege(n) doen/
ende de condicien voirs(creven) heur effect sorteerden Geloven(de) de/
voirs(creven) gheerd tegen des voirs(creven) es ne(m)mermeer yet te attempte(re)n/
des den voirs(creven) p(er)sonen geconstitueerden e(n)nich hynder oft/
p(re)judijs draghen soude in e(n)niger manie(re)n alle fraude en(de)/
argelist hier inne uutgescheiden Cor(am) eisdem
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator