SAL7769, Act: R°51.3-V°51.1 (121 of 776)
Search Act
previous | next
Act R°51.3-V°51.1  
Act
Date: 1482-09-02

Transcription

2019-08-06 by Walter Winnelinckx
It(em) de voirs(creven) drie geconstitueerde p(er)sonen hebben gelooft ind(ivisim) en(de) elc/
voer all den voirs(creven) gheerde co(n)stitueerder dat zij den selven gheerde/
ende zijn goede sullen houden costeloes ende schadeloes van allen/
schaden costen ende costen [lasten] also wel costen van rechte als ande(re)n/
die hem uut saken vanden vors(creven) transporte oft constitucien
//
e(n)nichssins toecomen mochten vanden gheesteliken gerichte oft/
anderssins in e(n)nigher manie(re)n ta(m)q(am) ass(ecutu)[m] Et quilib(et) ipsor(um)/
promisit alt(eri) alt(eru)m de t(er)cia p(ar)te indempn(em) releva(r)e Cor(am) eisdem
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator