SAL7769, Act: R°62.3 (146 of 776)
Search Act
previous | next
Act R°62.3  
Act
Date: 1482-09-14

Transcription

2020-06-17 by Walter Winnelinckx
It(em) sijn de vors(creven) pe(n)ninghe gefineert met consente vander stad om/
dair mede te betalene de soudeniers die tvors(creven) ambacht nu inde reyse/
uutgestelt heeft Behoudelic datmen met ordinancien vander/
stad de vors(creven) pe(n)ninghe ond(er) tvoirs(creven) ambacht ten naisten en(de)/
minster quetsen datmen can of mach wed(er)om inhalen sall om/
de vors(creven) rente dair mede aff te leggen en(de) te quiten eod(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator