SAL7769, Act: R°66.6 (164 of 776)
Search Act
previous | next
Act R°66.6  
Act
Date: 1482-09-21

Transcription

2019-06-29 by Walter Winnelinckx
It(em) jan bone ter eenre ende joes vanden morte(re) ter ande(r) zijden hebben hen/
gesubmitteert van heuren geschille dat zij hebben uutstaen(de) van een(en)/
scepen(en) brieve van loeven rue(re)nde van (½) ryder erflic die de vors(creven)/
joes den voirs(creven) janne sculdich is en(de) des dien aencleeft Te/
weten de voirs(creven) jan in pet(ere)n vander hoeven en(de) pet(ere)n beyardt secretar(is)/
ende de voirs(creven) joes in arnde vanden goere en(de) henric hanckairt/
die informacie nemen zullen van p(ar)tien en(de) heure uutsprake doen/
op dat zijs eens zijn van m(or)ghen in viii daghen Ende inden/
gevalle oft zijs niet en v(er)accorde(re)n dat dan de voirs(creven) jan met zijne(n)/
beleide op joes goede sal moegen voertvaren met rechte p(ro)mitt(entes) rat(um)/
cor(am) liefkenrode tijbe tsaterd(aighs) septembr(is) xxi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator