SAL7769, Act: R°91.3-V°91.1 (212 of 776)
Search Act
previous | next
Act R°91.3-V°91.1  
Act
Date: 1482-10-15

Transcription

2019-10-23 by Walter Winnelinckx
Allen den ghenen (et)c(etera) dat jan wout(er) diels als/
heyligegeestmeest(er) van loonhout en(de) heeft geconstitueert/
volcome(n) macht en(de) procuracie gegeven jacoppe/
le bucq ja(n)ne ty(m)merma(n) clase vasont ende ja(n)ne/
van bierbeke den jonghe(n) en(de) elken van hen thoenre/
des(er) l(ette)ren om voirts uut te bedinghen(e) alsulken sake/
als hij uutstaen(de) heeft alh(ier) inde banck voer de/
he(re)n meye(r) en(de) sinte pet(er)sma(n)nen van loven(e) teghen/
henricke mertensijp sinte pet(er)sman die selve sake/
te wynnen(e) en(de) te verliesen(e) composicie en(de) mynlike/
yffeni(n)ghe daer af te maken(e) en(de) alle tghene d(aer)inne
//
te doene en(de) te vorde(re)n dat de voirs(creven) jan selve soude/
moegen doen oft hij ald(aer) tegewoirdich en(de) voer oeghen/
wa(r)e Ende voirts om alle der voirs(creven) taflen saken/
questien en(de) geschillen die sij nu uutstaen(de) heeft oft/
namals hebben sal moegen te v(er)volghen te bedingen/
te wynnen te v(er)liesen (et)c(etera) In for(ma) p(ro)mitten(s) rat(um) cor(am)/
buetsele burg(imagistr)[o] boxho(r)en lyefkenrode scab(inis) oct(obris) xv
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator