SAL7769, Act: R°92.2 (214 of 776)
Search Act
previous | next
Act R°92.2  
Act
Date: 1482-10-16

Transcription

2019-10-23 by Walter Winnelinckx
It(em) ghelden de draye(re) woenen(de) inde dorpstrate heeft/
geloeft janne maes drie pet(er)s te liiii pl(a)c(ken) tstuck/
Te weten eene(n) pet(er) d(air) af te kersmesse naestcomen(de)/
eene(n) pet(er) te paessche(n) d(air) naestvolgen(de) en(de) eenen pet(er)/
te sinxen(en) dat d(air) naest volgen sal te betalen(e) quoli(bet)/
ass(ecutu)[m] Met condicie(n) oft hij e(n)nigen t(er)mijn laet ov(er)gaen/
sond(er) betalen ombegrepe(n) een maent dat in dien gevalle/
alle dande(r) gevallen sal sijn cor(am) buetsele burg(imagistr)[o] oct(obris) xvi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator