SAL7769, Act: R°92.4-V°92.1 (215 of 776)
Search Act
previous | next
Act R°92.4-V°92.1  
Act
Date: 1482-10-17

Transcription

2019-10-19 by Walter Winnelinckx
It(em) meest(er) mychiel absoloens natuerlic sone mychiels/
wilen absoloens renu(n)c(ians) in p(rese)nc(ia) heeft gekent en(de)/
gelijt gehave(n) en(de) ontfange(n) te hebben uut handen va(n)
//
katlijnen stroebants geheete(n) van effelte(re)n tweelff/
rijd(er)s te xxviii stuv(er)s tstuc te iii pl(a)c(ken) alse voe(r) dafquiti(n)ge/
van alsulken rijd(er) lijftochte(n) te xxv stuv(er)s voer dat(um)/
des briefs gemu(n)t en(de) geslage(n) metten acht(er)stelle van/
twee ja(r)en als goirt van ha(m)me geheeten ijswijn sone/
wilen jans alse principael amelrijc va(n) ha(m)me geheete(n)/
ijswijn sone wilen henricx ende cornelijs vand(er) elst/
alse borghe(n) des voirs(creven) goirds den voirs(creven) meester/
mychiele en(de) wilen kerstiane sijne(n) natuerlike(n) brued(er)/
met scepen(en) brieve(n) van loven(e) vand(er) daet xiiii[c] lxiiii[a]/
ja(nua)[rii] xxviii sculd(ich) wa(r)en en(de) d(air) inne theffen hadden/
joes wilen absoloens en(de) meest(er) jan van ov(er)wynghe/
als mombo(r)en der voirs(creven) kinde(re)n bekennen(de) hem de/
voirs(creven) meest(er) mychiel [vand(er) voirs(creven) rijd(er) lijft(ochten)] met allen acht(er)stelle d(er) selv(er) volc(omelic)/
genoech gedaen te sijne Schelden(de) d(air) af den/
voirs(creven) sculd(en) volc(omelic) quijt p(ro)mitten(s) null(a)t(en)us alloqui/
s(ed) war(andizare) p(ro)ut cor(am) abs(oloens) hoeve(n) oct(obris) xvii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator