SAL7769, Act: R°98.3 (226 of 776)
Search Act
previous | next
Act R°98.3  
Act
Date: 1482-10-23

Transcription

2019-11-09 by Walter Winnelinckx
It(em) want de pe(n)ni(n)gen vande(n) voirs(creven) xxviii st(uvers) erfelic/
spruyten(de) comen uut saken vanden afleggen(e) van eenen/
rijd(er) erf(elic) van dien vi rijd(er)s die den voirs(creven) wilen/
janne uute(n) lyemi(n)gen bekint wa(r)en bij gorijse wilen van/
s(in)[te] pet(er)s en(de) sijne(n) borghen gelijc de brieve d(air) af sijnde/
vand(er) daet xiiii[c] lxiiii maii xix dat uutwijsen en(de)/
vanden welken de voirs(creven) vanden godshuyse der wed(uwe)/
des voirs(creven) wilen gorijs volcomen quitan(cie) hebbe(n) gegeven/
voer scepen(en) va(n) lov(en) oct(obris) xxi lestled(en) Soe es vorw(er)de oft/
de voirs(creven) xxviii st(uvers) in toecomen(de) tijden afgeleet wordde(n)/
datme(n) de pe(n)ni(n)ge d(air) afcomen(de) ond(er) wet bringe(n) sal oft opden/
wissel om die t(er) selv(er) natue(re)n wed(er)om aengeleet te w(or)den(e)/
en(de) te dier meyni(n)gen sal den brief ond(er) scepen(en) blive(n) liggen(de) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator