SAL7769, Act: V°165.2 (364 of 776)
Search Act
previous | next
Act V°165.2  
Act
Date: 1482-12-16

Transcription

2019-10-01 by Walter Winnelinckx
It(em) es vorw(er)de dat de voirs(creven) guedinghe ond(er) scepen(en)/
sal bliven liggen(de) inde(n) gevalle oft de voirs(creven) gehuyssche(n)/
van kersmesse naestcomen(de) ov(er) een jair den voirs(creven) goirde/
betalen alsulken elff rijns gulden(en) te lx pl(a)c(ken) tstuc/
als hij hen in gereeden pe(n)ningen gegeven heeft/
dat dan de voirs(creven) guedinghe v(er)smelten sal en(de) van/
gheend(er) weerden sijn Ende te dier meyni(n)gen sijn/
ii brieve(n) den voirs(creven) erve aengaen(de) ond(er) scepen(en) bracht/
die h(ier) liggen in een groote scrijnhoute(n) dose d(air) op gescr(even)/
staen goert baerts jan de decke(re) ende katline busscops/
sijn wijf cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator