SAL7769, Act: V°166.2 (369 of 776)
Search Act
previous | next
Act V°166.2  
Act
Date: 1482-12-17

Transcription

2019-10-02 by Walter Winnelinckx
Allen den ghenen (et)c(etera) dat jan bollen meye(r) van sichen(e)/
heeft wettelic gemechticht en(de) volcomen macht gegeven/
en(de) met des(en) l(ette)ren mechtich maect en(de) volcomen macht/
gheeft meest(er) reyne(re)n bollen sijne(n) sone colijne de/
ronchijn weert inde drie cronen pete(re)n vand(er) moelen willem(me)/
van lele willlem(me) van schore en(de) janne van borre aut/
Om alle sijn saken geschillen en(de) bederve(n) die hij nu uutstaen(de)/
heeft oft namaels hebben sal moegen in aenleggers/
oft verweerd(er)s stat hoedanich die sijn met rechte te/
verwa(r)en te bescudden te v(er)volgen en(de) te bedingen die/
te wynne(n) en(de) te v(er)liesen tallen plaetsen voer alle gerichte(n)/
en(de) tegen eene(n)yegelike(n) daer des behoeve(n) en(de) te doene/
sal moegen wesen getuygen te leyden der wed(er)p(ar)tijen/
getuygen te sien swee(re)n die te batte(re)n (et)c(etera) Ende desgelijx/
om alle des voirs(creven) constitueerd(er)s chijsen rente(n) pachten/
lijftochte(n) en(de) ande(re) sculden diemen hem nu sculdich es/
oft namaels wesen sal te mane(n) teysschen op te/
bue(re)n en(de) tontfanghen den sculd(en) van hue(re)n ontfange/
quijt te schelden en(de) quitan(cie) te geven d(aer) voe(r) te/
panden te daghen en(de) in rasteme(n)te te doen leggen/
scepen(en) brieve(n) te vo(n)nissen en(de) die texeque(re)n composicie/
en(de) mynlike yffeni(n)ge d(aer) af te maken Ende voirts/
alle tghene (et)c(etera) P(ro)mitten(s) rat(um) salvo iusto calc(ul)[o]/
Cor(am) buetsele burg(imagistr)[o] lyefke(n)rode hoeve(n) dec(embris) xvii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator