SAL7769, Act: V°44.1 (99 of 776)
Search Act
previous | next
Act V°44.1  
Act
Date: 1482-08-20

Transcription

2019-04-12 by Walter Winnelinckx
Item also als ten vervolghe jacops vander eycken die met zeke(re)n scepen(en)/
brieven van loeven houden(de) es ii pet(er)s te xviii stuv(er)s tstuc lijft(ochten)/
aen ende op de goede hier na bescr(even) willems van dagb(er)mont/
en(de) margrieten zijnre huysvrouwen Te weten yerst op drie/
boende(r) lants gelegen inde prochie van nodebaix tuschen de goede/
jans del brief en(de) sgoidshuys van hastie(re)s It(em) op iii dach(mail)/
lants gelegen opt velt geheten del chize tuschen de goede/
desselfs goidsh(uys) aen beiden zijden It(em) op drie dachmail lants/
gelegen opt selve velt tuschen de goede svors(creven) goidsh(uys) en(de)/
de goede geheten le grant fosse de dagb(er)mont gescreven es/
geweest met brieven der stad van loeven aenden meye(r) va(n) g(ra)ven/
oft zijnen stedehoude(r) hem de selve goede te leve(re)n en(de) oft de/
vors(creven) gehuyschen oft yemant and(er)s dair tegen yet seggen oft/
allege(re)n wild(e) dat zij des quamen alh(ier) voe(r) meye(r) en(de) scepen(en)/
int recht tot eenen zek(ere)n dage van rechte mids v(er)striken van/
genechten op hed(en) dienen(de) Ald(air) zij noch nyemant van heuren/
wegen comen en es den vors(creven) jacoppen compare(re)nde en(de) trecht/
v(er)suecken(de) So hebben de scepen(en) van loeven yerst aengehoirt/
pet(ere)n comelinc bode d(er) stad van lov(en) die cleerde bij zijnen/
eede dat de lev(er)inge en(de) dachbescheidinghe na inhoudt/
d(er) vors(creven) v(er)suecbrieve geschied was t(er) maniss(en) smeyers gewijst/
voe(r) een vo(n)nisse so v(er)re de vors(creven) gehuyschen noch nyemant/
va(n) heure(n) wege(n) niet en quame ten opstaene smeyers en(de) va(n)/
hen scepen(en) datmen hem dan vanden vors(creven) goeden houden sall/
in zijnre lev(er)ingen tot zijne(n) gebreken behoef also v(er)re alst/
noch voer hen scepen(en) comen es Cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator