SAL7769, Act: V°62.1 (149 of 776)
Search Act
previous | next
Act V°62.1  
Act
Date: 1482-09-14

Transcription

2019-06-19 by Walter Winnelinckx
It(em) peter vander hoeven alse momboir der tafelen vanden grooten/
heiligheest en(de) jannes pynnoc als clerc der selver tafelen/
in p(rese)ncia (et)c(etera) hebben gekindt en(de) gelijdt dat de selve tafele/
mids den coope gedaen tegen de weduwe gorijs wilen van/
s(in)te pet(er)s ende heuren kynde(re)n sculdich es te draghen en(de) tot/
heuren laste genomen heeft alsulken sess rinsch gulden(en)/
erflic staende ter quitinghen den pe(n)ninck xviii als zij met/
borghen en(de) scepen(en) brieven van loeven sculdich zijn loenijse va(n)/
udekem hebben alsoe de voirs(creven) p(er)sonen gelooft ind(ivisim) der/
voirs(creven) weduwen en(de) heuren kynde(re)n dat zij van weghen/
der vors(creven) taflen afleggen sullen met vollen pachte ten yerste(n)/
valdaghe te weten xxviii m(ar)cii naistcomen(de) de vors(creven) sess/
rijnsch gul(den) elken rinsch gul(den) met xviii rinsch gul(den) te/
twintich stuv(er)s tstuc iii pl(a)c(ken) den stuv(er) sond(er) voird(er) gelast/
te zijne en(de) oftmen meer dair voe(r) gheven moeste sullen/
dat de weduwe en(de) heure kynde(re) sond(er) der tafelen last/
moeten draghen t(am)q(uam) ass(ecutu)[m] Cor(am) boxhoren tybe sept(embris) xiiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator