SAL7769, Act: V°62.3 (150 of 776)
Search Act
previous | next
Act V°62.3  
Act
Date: 1482-09-14

Transcription

2019-06-19 by Walter Winnelinckx
It(em) sijn den vors(creven) janne vander hallen met (con)sente vand(er) stad in meerd(er)/
vestich(eit) der vors(creven) renten in handen gestelt en(de) gelev(er)t met rechte/
de silve(re)n juwelen h(ier)na bescr(even) Te weten yerst eenen nab/
de boirde boven beneden en(de) inden middelt v(er)gult met vier/
schildekens d(air)aen hangende wegen(de) drie marck stijf It(em)/
twee silve(re)n schalen wegen(de) beide tweelf oncen min twee/
yngelsche Om de vors(creven) rente en(de) dinhoudt vanden vors(creven) scepen(en)/
br(ieven) d(air)aen te nemen (et)c(etera) i(n) for(ma) cor(am) jasp(er) claes for(estario) (et) d(i)c(ti)s/
scab(inis) eodem
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator