SAL7770, Act: R°107.2 (213 of 898)
Search Act
previous | next
Act R°107.2  
Act
Date: 1483-10-02

Transcription

2020-04-29 by Transkribus Software
Nae dien dat jan van udekem natuerlijc met drie/
behoirliken rastamente(n) met rechte gevolght heeft op/
zeke(re) goede en(de) pe(n)ningen toebehoren(de) janne wilen traen/
die willem de conick onderhadde voer zeke(re) schult/
die de selve wilen jan traen den voirs(creven) ja(n)ne van/
udekem sculdich was ende den selven willem(me) de/
coninck dach van rechte te co(m)pare(re)n inde banc voer/
meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) bescheyden es geweest/
inden gevalle oft hij tegen de voirs(creven) rasteme(n)ten yet/
hadde willen allige(re)n oft de voirs(creven) schult impugne(re)n/
Daer hij noch niemant and(er)s van sijnen wegen geco(m)pareert/
en es en(de) de voirs(creven) jan van udekem trecht voirt/
v(er)socht heeft soe hebben de he(re)n scepen(en) van lov(ene)/
t(er) manissen smeyers na dat hen bij claernesse jans/
de putte(re) vorst(er)s behoirlijc gebleken heeft de voirs(creven) rastame(n)te(n)/
en(de) dach bescheydinge geschiet te sijne gewesen voer een/
vo(n)nesse dat de voirs(creven) jan va(n) udekem sijn schult sculdich/
soude sijn te verifice(re)n bij eede en(de) daenteynde(n) recht in sca(m)pno eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-06-13 by The Administrator