SAL7770, Act: R°12.2 (17 of 898)
Search Act
previous | next
Act R°12.2  
Act
Date: 1483-08-08

Transcription

2019-09-23 by Transkribus Software
Ende is te weten(e) dat de voirs(creven) p(er)sone(n) bynne(n) viii dage(n)/
naistcomen(de) sullen moete(n) come(n) en(de) elc van hen/
voir de hue(re)n deken(en) oft voir scepen(en) van loven(en) en(de)/
gelove(n) met goeden borghen den gedeputeerde(n) in/
dese sake goetgenoech zijnde dat zij tusschen dit/
en(de) paesschen naistcomen(de) en(de) sond(er) begrijp te/
inganck meye vervolgen(de) de voirs(creven) so(m)me wed(er)/
leve(re)n sullen en(de) dat elc van hen alsdan met/
goed(er) claernissen bewijsen sal bynne(n) elcx huyse/
oft bedrive gemaict te hebben sindert paesschen/
lestleden tot dien tijde alsoe vele laken(en) als elc der/
ponden voirs(creven) ond(er) heeft sond(er) dat yema(n)t e(n)nige laken(en)/
d(air) inne sal moegen bringe(n) die hij tegen ande(re)/
mocht hebben gecocht en(de) dat op alsulken pene/
oft verbuerte als d(air)op bijd(er) stadt en(de) deken(en) sal wordde(n)/
geordineert/
Dit geschiedde ter p(rese)ncien pet(er)s vand(er) hoeve(n) borg(er)meest(er)s/
(christ)iaens de naus(nijdere) en(de) aelbr(echt) tants scep(enen) julii p(erultim)[a]
ContributorsWalter De Smet
Moderated byWalter De Smet
Last update: 2018-06-13 by The Administrator