SAL7770, Act: R°120.5-V°120.1 (240 of 897)
Search Act
previous | next
Act R°120.5-V°120.1  
Act
Date: 1483-10-11

Transcription

2021-11-12 by Transkribus Software
Alsoe als ten vervolghe kathlijne weduwe goirts wile(n) vande(n) bossche beghine(n)/
geleydt zijnde voe(r) henr wettich gebreck nae des(er) stadt recht tot alle(n)/
den goeden beyde have en(de) erve wout(er)s wile(n) vande(n) vekene te wat plaetse(n)/
die gelege(n) sijn Gescr(even) es geweest den meye(r) van vilvoirde(n) oft zijnen/
stedehoude(r) heur de selve goede te leve(re)n en(de) peislic te doen volgen en(de) oft/
de voirs(creven) wedue en(de) kinde(re) des voirs(creven) wile(n) wout(er)s dair tege(n) yet segge(n)/
oft allige(re)n wilde(n) oft oic yemandt anders dat zij des quame(n) alhier inde/
banck voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) int recht op heden te mistijde aldair/
zij noch niemant van he(n)nen wege(n) come(n) en zijn der voirs(creven) geleydder/
compa(rer)ende en(de) trecht voirt versueken(de) Soe hebben de scep(enen) van lov(ene)/
yerst aengehoirt pete(re)n comelinck bode der stadt van loeven(e) die cleerde/
bij sijne(n) eede dat dexploit en(de) dachbescheiden bijden voirs(creven) meye(r) geschiet
//
ware ter maniss(en) smeyers gewijst voe(r) een vonnisse zoe verre der/
voirs(creven) geleidder wederp(ar)tie niet en quame te(n) opstane smeyers en(de)/
van hen scepen(en) datmen heur dan vande(n) voirs(creven) goede(n) houden sal in sijne(n)/
heure voirs(creven) beleide tot heure(n) wettige(n) gebreke(n) behoeff zoe verre/
alst noch voe(r) hen scepen(en) come(n) es cor(am) opp(endorp) berge hove naus(nidere)/
tants octobris xi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-06-13 by The Administrator