SAL7770, Act: R°126.1 (256 of 897)
Search Act
previous | next
Act R°126.1  
Act
Date: 1483-10-16

Transcription

2021-11-17 by Transkribus Software
Alsoe als ten vervolghe arnts de vorste(re) en(de) margriete(n) haechma(n)s/
geleidt zijnde naden rechte der stadt van loeven(e) voe(r) huer wettich/
gebreck van tweeen(de)nege(n)tich rijnsch gulden(en) tot allen de(n) goeden/
beide have en(de) erve kathlijne bubbeleers der selver kathlijne(n) met/
eenen vorste(r) bij consentente vander stadt heurs hande hadde/
doen lichte(n) vande(n) voirs(creven) goeden oft dat zij des tot eenen sek(ere)n/
dage van rechte op heden dienen(de) alhier quame int recht des/
de voirs(creven) arnt en(de) m(ar)griete heur gedroege(n) tot de(n) vorste(r)/
en(de) de voirs(creven) kathlijne tot heure(n) dage van rechte niet come(n)/
en es noch niema(n)t van sijne(n) [heu(re)n] wege(n) Soe hebben de scepen(en) va(n)/
loeven(e) yerst gehoirt andriese va(n) voshem vorste(r) die cleerde/
bij sijne(n) eede dexecutie en(de) exploit bij hem gedaen te hebben(e)/
gewijst voe(r) een vonnisse soe verre de voirs(creven) kathlijne niet/
en quame te(n) opstaen(e) smeyers en(de) van hen scep(enen) datme(n) da(n) de(n)/
voirs(creven) geledden vande(n) voirs(creven) goede(n) houde(n) sal in sijne(n) [heure(n)] voirs(creven)/
beleide tot heu(r)en wettige(n) gebreke behoef alsoe verre als/
noch voe(r) hen scepen(en) come(n) es Cor(am) om(n)ib(us) scabinis dempt(is)/
pynnock roelants octobr(is) xvi[a]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-06-13 by The Administrator