SAL7770, Act: R°128.2 (260 of 897)
Search Act
previous | next
Act R°128.2  
Act
Date: 1483-10-17

Transcription

2021-11-20 by Transkribus Software
Aldair voe(r) den raide vander stadt gielijs van caverson ontbode(n) hande/
eenen jonghe(n) geheete(n) huyge van kessele met goirde van kessele sijnen/
oudervader en(de) lucas vander calstere(n) behuwde sone desselfs goirds/
seggen(de) dat zij begonne(n) dage hadde te daghe(n) vooe(r) gebreck van/
seke(re)n chijse te weten(e) voe(r) eene(n) rijder erflic die de weduwe inde/
warande hadde verloope(n) van twee jaire(n) en(de) voir eene(n) rijder/
lijftochte(n) verloope(n) van viii ja(r)en die wille(m) hubrechts hadde die de/
voirs(creven) gielijs hadde moete(n) cuele(n) als de jonchste(n) voe(r) eene(n) halfve(n)/
hollan(sche) gulden(en) erflic die hij oic hadde op een huys mette(n) toebehoirte(n)/
gelege(n) tege(n) s(in)te g(er)truyde(n) kerthoff ov(er) opde(n) hoeck dairme(n) gheet/
te cleyne(n) beghijnhove w(er)t wile(n) lijsbette(n) van bale(n) nu de(n) voirs(creven)/
jonge(n) en(de) eene(n) zijne(n) brueder buyte(n) lants zijnde toebehoiren(de) En(de)/
dat tselve huys soe quaet en(de) in sulcken state wa(r)e dat behoeve(n) soude/
afgeworpe(n) te worde(n) eer tdageme(n)t wa(r)e oft den gebuere(n) oft and(ere)n/
dair voe(r) lijdende wa(r)e d(air) af ongerief gescape(n) te come(n) want de/
gebuere(n) daghelicx dair ov(er) claeghde(n) en(de) hadde(n) ancxst dat thuys/
valle(n) soude eer tdageme(n)t uut zijn soude En alsoe wa(n)t aen/
thuys groete(n) cost behoeve(n) soude geleet te wordden(e) en(de) hij hem beduchte/
voe(r) de(n) brueder des voirs(creven) jonge(n) die buyte(n) lants was als thuys bety(m)mert/
soude zijn wel weder crijge(n) soude betalen(de) de(n) chijs Soe p(rese)nteerde/
de voirs(creven) gielijs de(n) voirs(creven) jonge(n) en(de) zijne(n) vriende(n) dat hij thuys selve/
aenveerde(n) woude(n) en(de) leyde(n) hem opde(n) cost vande(n) dagheme(n)te hij/
soude hen quijtscelde(n) den voirs(creven) halve hollan(sche) gulden(en) erffelick/
En(de) oft dat hij hem consenteerde(n) tvoirs(creven) huys af te worpen(e) eer/
tdagheme(n)t uut wa(r)e op dat dair bij nieman(de) mesquame oft ongerief/
af in quame Dair teghen de voirs(creven) jonge met sijne(n) vriende(n)/
seyde(n) dat zij hen dair aen niet en stiete(n) noch en woude(n) tdage/
me(n)t scutten en(de) wa(r)en wel te vrede(n) dat gielijs d(air) mede sijnen/
wille dade Soe wert bijde raide vander stadt geseegt/
geliefde den voirs(creven) gielijse dese p(rese)ntacie en(de) consent te doen teeken(en)/
dat hij dat doen mochte in consilio op(idi) octobr(is) xvii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-06-13 by The Administrator