SAL7770, Act: R°136.1 (268 of 897)
Search Act
previous | next
Act R°136.1  
Act
Date: 1483-10-24

Transcription

2021-11-21 by Transkribus Software
It(em) vander questien die voir den raide vander stad come(n) es tusschen/
gorijse van dyeve(n) ter eenre en(de) willem(me) ricx briede(r) t(er) ande(r) zijden/
aengaen(de) der valuatien vander jairlichster betalinge(n) van sesthien/
rijders erflic te xxvii st(uvers) voe(r) datu(m) feria quarta post quasi mo(do)/
a(n)no lxxiii gemu(n)t die de voirs(creven) gorijs behoude(n) heeft opde ca(m)me/
geheete(n) den olifant wile(n) des voirs(creven) gorijs nu des voirs(creven) wille(m)s/
dair voe(r) de voirs(creven) gorijs sustineerde te hebben(e) de betalinge nae/
inhout zijnre brieve en(de) de voirs(creven) wille(m) en meynde d(air) voe niet/
meer te gheven(e) dan stuv(er)s te drie pl(a)c(ken) en(de) hoopte dair mede/
te gestaen(e) Es nae dat p(ar)tijen van heu(r)en geschille in wedersijde hen/
gesubmitteert en(de) verbonde(n) hebbe(n) inde uutsprake vander stadt/
gheappointeert en(de) uutgesproke(n) dat de voirs(creven) wille(m) inde jairlicx/
sche betalinge sculdich sal sijn de(n) selve(n) gorijse jairlijcx te betalen(e)/
de voirs(creven) rijders te xxvii stuv(er)s tstuc en(de) elcke(n) stuver te neghe(n)/
mennekens tott(er) tijt toe dat bij ordinan(tie) vande(n) lande anders d(air)/
op sal sijn versien Actu(m) in pleno consilio opidi octobr(is) xxiiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-06-13 by The Administrator