SAL7770, Act: R°17.1 (34 of 897)
Search Act
previous | next
Act R°17.1  
Act
Date: 1483-07-04

Transcription

2021-02-14 by Transkribus Software
It(em) nae vele v(er)volghs van drie rastamente die pet(er) rogghe/
met rechte alhier heeft doen doen opde pe(n)ni(n)gen die willem/
van wilde(re) onder scepen(en) gesedt hadde in februario lestlede(n)/
tot behoeff der erfgename(n) roelants wilen van deurne/
die pet(er) beyardt secretar(is) in hande(n) heeft in div(er)se pe(n)ni(n)gen/
van goude en(de) silver ten hooghsten prijse alsoe die gouden/
ten daghe voirs(creven) voer drie mudden rogs eens der/
maten van loven(e) die de voirs(creven) erfgename(n) den voirs(creven)/
pete(re)n tacht(er) wa(r)en vand(en) ja(r)en lxxxi en(de) lxxxii uut saken/
van dien ii(½) mudde(en) erfelic daer toe de voirs(creven) erfgename(n)/
eensdeels met stad brieve bescreve(n) wa(r)en en(de) geintimeert/
tot eene(n) gelegen(en) daghe alhier voer den raide vand(er) stad/
te comen oft hij hen d(aer) tegen hadden willen oppone(re)n daer/
niemant en quam heeft de voirs(creven) pet(er) rogge den voirs(creven)/
pete(re)n beyardt betogen voer den raide vander stad v(er)sueken(de)/
van hem betalinge te hebben vanden voirs(creven) drie mudde(n)/
rogs tot alsulken prijse alst opden dach van heden int/
coren huys boven en(de) beneden gout meynen(de) dat hij/
niet sculdich en wa(r)e e(n)nige pe(n)ninge hoge(r) tontfane/
in prijse dan die nu gingen niet tegenstaen(de) datse/
de voirs(creven) pet(er) beyardt die hogher mocht hebben/
ontfanghe(n) d(aer) af hem de selve pet(er) gedroech tott(en)/
t(er)minacie(n) vand(er) stad waer op de raet vander/
stad get(er)mineert heeft dat den voirs(creven) pet(ere)n rogge/
aende pe(n)ninge voirs(creven) volgen sullen betalinge vande(n)/
voirs(creven) drie mudde(n) rogs mette(n) costen van bescrive(n)/
en(de) and(er)ssins die hij d(aer) om gedaen heeft en(de) dat de/
selve pet(er) beyardt d(aer) mede aende voirs(creven) erfgename(n)/
gestaen sal cor(am) boxho(r)en hoeve(n) burg(imagistris) opp(endorp) roel(ants) berge/
hove scab(inis) et plu(r)ib(us) aliis de (con)silio julii iiii
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2018-06-13 by The Administrator