SAL7770, Act: R°17.2-V°17.1 (35 of 897)
Search Act
previous | next
Act R°17.2-V°17.1  
Act
Date: 1483-07-04

Transcription

2021-02-14 by Transkribus Software
Tusschen ja(n)nes vand(er) eycken en(de) m(eester) janne van/
beringhen t(er) eenre ende willem(me) lambrechts ter ande(r)/
zijden es bijden rade vander stad nae den thoen ind(er)/
saken geleyt acht(er)volghen(de) der t(er)minacie(n) junii xxviii/
lestleden gewesen des de voirs(creven) ja(n)nes en(de) m(eester) jan
//
volcomen sijn get(er)mineert ende uutgesproken voir recht dat/
de meye(r) van berthem uut en(de) acht(er)volgen(de) den brieve in/
merte gescreven de goede t(er) p(ro)clamacien stellen sal ende/
metten vercoope procede(re)n in (con)silio julii iiii
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2018-06-13 by The Administrator