SAL7770, Act: R°21.5-V°21.1 (42 of 897)
Search Act
previous | next
Act R°21.5-V°21.1  
Act
Date: 1483-07-07

Transcription

2021-02-15 by Transkribus Software
Allen den ghene(n) (et)c(etera) dat jan vand(er) donct werdt inde/
sterre te lov(en) heeft wettelijc gemechticht en(de) volcome(n) macht/
geg(even) meest(er) janne eggericx jannese heyms en(de) will(em)me/
aut om allen zijn saken questien geschillen en(de) bederven/
die hij nu uutstaen(de) heeft oft namaels hebbe(n) sal moeg(en)/
in aenlegg(er)s oft verwerders stad hoedanich die zijn met/
rechte te verwa(r)en te bescudden te bedinghe(n) te wynne(n)/
en(de) te v(er)liesen tallen plaetsen en(de) voe(r) alle gerichten
//
gheestelijc en(de) werlijc en(de) tegen eene(n)yegeliken d(aer) des behoeven/
sal en(de) te doene sal moeg(en) wesen En(de) desgelijcx in meliori/
forma p(ro)mitt(ens) rat(um) salvo iusto calculo Cor(am) hoeve(n)/
burg(i)m(a)g(ist)ro roelants hove julii vii
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2018-06-13 by The Administrator