SAL7770, Act: R°324.2 (651 of 898)
Search Act
previous | next
Act R°324.2  
Act
Date: 1484-04-03

Transcription

2020-02-07 by Transkribus Software
It(em) vander aenspraken die jan van borre gedaen heeft op ja(n)ne pasteel/
sone wilen gorts om theergeweede van sek(ere)n coope van leene gehoude(n)/
vande(n) hee(re) van croy in zijne(n) hove van arschot gedaen tege(n) den voirs(creven)/
wile(n) goirde want de voirs(creven) jan met zijne(n) voirs(creven) vader dair af/
de guedinge hadde gedaen Dair op de voirs(creven) jan antwerde al mocht/
hij mede guedinge gedaen hebbe(n) en hadde hij nochtan noit geweest/
bijder co(m)mentscap noch toesegge(n) gedaen Es tvonnisse dat de voirs(creven)/
jan van borre met zijnder acensprake opd(en) voirs(creven) janne pasteel v(er)doolt/
es in scampno p(rese)ntibus o(m)nibus dempto roelants aprilis iii[a]
ContributorsJan Boncquet , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-06-13 by The Administrator