SAL7770, Act: R°328.2-V°328.1 (656 of 897)
Search Act
previous | next
Act R°328.2-V°328.1  
Act
Date: 1484-04-07

Transcription

2020-01-31 by Transkribus Software
Item zij(n) bleven en(de) gevallen den voirs(creven) henr(icke) vekensstijl/
en(de) m(ar)griete(n) baers zijne(n) wive in hue(r) deylinge Ierst drie/
dach(mael) eygens lants gelegen te wijchmale achter de capelle/
opt velt geheete(n) lyndevelt tusschen de goede der jouffr(ouwe) vand(en)/
tymple in beyden zijden It(em) een half boender lants eygens/
gelegen opt cleynwijchmaelvelt tusschen den moelenwech/
op deen zijde en(de) raes vand(er) lynden op dande(r) zijde It(em) een/
dach(mael) lants [eyge(n)s] gelegen opt velt geheete(n) dbijloc beneden der kercken/
va(n) he(re)nt int(er) tusschen de goede der selver kercken in beyden zijden/
It(em) i(½) dach(mael) lants [eygen(en)] gelegen aldair opt langvelt inde p(ro)chie/
van wiltsele tusschen de goede mijns hee(re)n va(n) gheete en(de) daneels/
boxhoren It(em) noch drie vierdel eygens lants gelegen aen den/
nuwen roesselberch stre tusschen de gruenstrate ter eender en(de)/
der kercken va(n) he(re)nt lant ter ande(r) zijden It(em) een huys/
met zijnder h toebehoirten gelegen inde coestrate comen(de) achter/
uut inde augustijnstrate tusschen de goede hee(re)n pet(er)s wilen/
corekens ter eender nu h(er) jans va(n) opthielt ter eender en(de) he jans/
wilen de greve nu h(er) claes va(n) meerhout priesters ter ande(r) zijde/
/ Item vier rijders te vive(n)twintich stuv(er)s tstuc erfeliker rinten/
jairlix neghen daghe in junio te betalen(e) die arnt wilen vand(en)/
hove met zijne(n) borghen jairlix sculdich es nae inhout der/
scepen(en) brieve(n) d(aer)af zijnde It(em) achthien roeden wijngarts luttel/
myn oft meer gelegen opde bollartslage tusschen de goede/
der kinde(re)n willems wijlen vander eycken ter eender en(de) h(er)/
mychiels absoloens ridders ter ande(r) zijden op vijf ghelten wijns/
erfs pachts die de voirs(creven) wilen m(ar)grieten meys de moeder in/
hue(re)n testa(men)[te] gemaect en(de) gelaten heeft den goidshuyse van s(in)[te]/
berbelen te loeven(e) en(de) dese deylinge etc(etera) cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-06-13 by The Administrator